מידע מקצועי

בישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי  הוועדה המקומית,עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. לדוגמא, כאשר הועדה המקומית... ע

רכישת דירה הינה בדרך כלל העסקה המשמעותית ביותר שמבצע אדם בחייו, שכן הרוכש משקיע את מירב כספו ברכישת הנכס ועל פי רוב, נוטל לשם כך מימון בנקאי (משכנתא) הכרוכה בהחזר חודשי הנמשך על פני שנים רבות. רכישת דירה ובפרט... ע

זכור לנו, משרד השיכון והבינוי קידם את תכנית "מחיר מטרה" כבר בקדנציה הקודמת, וכעת תיפתח הרשמה בסוף החודש עבור זכאים לדירות במחיר מוזל בראש העין ובעתיד גם במודיעין. צ
אחד משני המוקדים היחידים בהם הושקה בעבר תכנית "מחיר מטרה" לפני... צ

במדינת ישראל מלאי הקרקעות באזורי הביקוש הולך ואוזל באופן שהלכה למעשה נותרו מעט קרקעות פנויות וזמינות לבנייה. במקביל קיימות אינספור שכונות ישנות, במצב תחזוקתי נמוך. הפתרון שניתן לכך ע"י המחוקק הינו חידוש ובניית מתחמים במסגרת מה שמכונה התחדשות... ץ

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אשר נועדה לאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה. ץ
התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, כדי ליצור תמריץ... ץ

כשאתם מגיעים לרגע בו הנכם מתבקשים לשלם מס רכישה, ישנו סעיף מעניין אותו כדאי להכיר. צ

כידוע, גובה מס הרכישה עבור דירה נוספת, עומד כיום על כ-8% משווי העסקה – לדוגמא, במידה... ץ

קיבלתם דירה בירושה, ברצונכם למכור אותה והגיע קונה פוטנציאלי, מה עליכם לעשות ? ע

במצב דברים בו המנוח רשום בתור הבעלים של הנכס ובהתחשב בעובדה כי התהליך עבור קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה יכול לקחת כמה חודשים, הרבה פעמים נוצרים מצבים... ץ

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, קיימת חובה לדווח על עסקה שנעשתה תוך 40 יום ממועד חתימת החוזה. לאחר הדיווח על העסקה יש לשלם את מס הרכישה בהתאם לשומה העצמית, זאת לא יאוחר מ- 60 יום ממועד חתימת החוזה.
עם זאת ישנו סעיף המאפשר... ה

אחת הבדיקות המקדמיות שאנו הקונים עורכים לפני שמתקדמים בעסקה היא בדיקת נסח הטאבו. ה

נסח טאבו נוכל להוציא לפי מספר גוש וחלקה. במידה וברצונכם להשיג את פרטי הגוש והחלקה, ניתן להזין באתר האינטרנט של המינהל "איתור" גוש חלקה לפי כתובת מגורים. במקרה ומדובר בדירה בבניין, יש לזהות את בעלי... צ

בעלות במושע נוצרת במצב בו ישנם מספר שותפים (2 או יותר) אשר חולקים בעלות בקרקע או בנכס. צ

הבעלות המשותפת חלה למעשה על כל גרגיר וגרגיר מהקרקע, כאשר חלקו של כל אחד מהבעלים משתרע על המקרקעין כולו בהתאם לחלקו היחסי... צ

במידה ואתם מעוניינים לרכוש דירת יד שנייה מאדם פרטי (לא מקבלן) או למכור דירה, כדאי שתהיו מעודכנים ומודעים לחובת הגילוי שחלה על המוכר בעסקת המכר. במאמר זה נעסוק בכל הנוגע לחובתו של המוכר לגילוי פרטים אודות מצבו של הכנס, כיצד ניתן למנוע מצגים חלקיים ולא מלאים על ידי המוכר ומהן ההשלכות המשפטיות בנוגע... ץ

Please reload