ניתוח הצעות

בעסקאות נדל"ן כמו בכל עסקה, תמיד מגיעים לשלב הקריטי של קבלת ההחלטות.
לרוב בעלי הזכויות בקרקע בשלב זה מתייעצים עם עורך דינם לגבי כדאיות ההצעה, הביטחון אשר היא מביאה עמה והתאמתה המרבית לצורכיהם.

לכל בעל מקצוע ישנה מומחיות משלו.
שמאי הפרויקט הוא המומחה להערכת שווי הקרקע, אדריכל הפרויקט הוא המומחה לתכנון הבניין העתידי, יועץ המס הוא המומחה להערכות מיסויית ועורך הדין של העסקה הוא המומחה למתן פתרונות משפטיים בעסקה.

פעמים רבות עורכי הדין נוטים לייעץ לבעלי הקרקע על הצעה כזו או אחרת או על סוג עסקה מסוים על סמך ההצעה העקונית אשר קיבל בעל הקרקע ללא בדיקות מעמיקות של המציע ושל ההצעה פרט לפן המשפטי.
ישנה חשיבות מכרעת לבחינת נסיונו של המציע, בחינת הערכותו לקראת העסקה מבחינת הביצוע והמימון ובנוסף חשוב מאוד לבחון את ההערכות הכלכליות עליהן הוא מסתמך בפרויקט.
על בסיס הערכות אלו נגזרים רווחי הפרויקט אשר משפיעים על התמורות לבעלי הקרקע.
מציע אשר טעה בהערכותיו הכלכליות עלול שלא למלא את כל התחיבויותיו וגרוע מכך, עלול לפשוט רגל במהלך הפרויקט ולתקוע את בעלי הקרקע בתהליך ארוך, יקר ומייגע של מימוש ערבויות.

כחלק מהבדיקות שיש לערוך יש צורך:
  • לבחון את רווחיות הפרויקט
  • לבדוק את ההתכנות הכלכלית של התמורות אשר הובטחו לבעלי הקרקע
  • לבחון את תזרים המזומנים הצפוי מהפרויקט והאם המציע יכול לעמוד בו
  • לבדוק את האיתנות הפיננסית של המציע
  • לוודא שהפתרון המימוני לפרויקט אינו מהווה מכשול
  • לבחון רווחיות בפרויקטים קודמים של המציע
  • לצפות טעויות אפשרויות בתחשיבי המציע בכדי למנוע בריחה עתידית במהלך הפרויקט
  • בחינת תקלות ואירועים בעיתיים שהתרחשו בחברה המציע טרם ההצעה
  • לוודא כי קיים איזון בין הבטחונות המוצעים לבין הרווחיות בפרויקט והיקפו
*שירות זה מתאים בעיקר לעסקאות קומבינציה.
בעסקאות מכר ניתן להשתמש בשירותנו "ניתוח ישימות כלכלית" בפרויקט כמוצר משלים.
לשיחת יעוץ חינם חייגו עכשיו 076-540-4967