ניתוח ישימות כלכלית

פעמים רבות קבלנים ויזמים בתחילת דרכם מסתמכים על תחשיבי "רישום על מפית" ושוכחים לקחת בחשבון סעיפי הוצאות קריטיות אשר יכולים לפגוע משמעותית ברווחיות. במצב כזה מסכן היזם/הקבלן לא רק את עצמו, אלא גם את בעלי הקרקע שהתקשרו איתו בעסקאת קומבינציה, את רוכשי הדירות והספקים השונים להם התחייב.
בכדי למזער למינימום את אי הודאות יש צורך לנתח כל פרויקט ופרויקט בדו"ח GO NO GO אשר נועד לבחון את הכדאיות הכלכלית של כל פרויקט.

דו"ח זה מכיל בתוכו סעיפים רבים אשר משתנים מעסקה לעסקה.
בחינת הכדאיות בעסקאת קומבינציה קלאסית שונה בתכלית מעסקה על בסיס תמורות או מעסקת שרותי בניה. מיותר לציין שעסקאות אלו שונות במהותן מעסקאת מכר.
יש להתאים את צורת התחשיב לסוג העסקה שאנו מעוניינים לבצע ולקחת בחשבון שיקולים רבים של מיסוי, תנאי תשלום, צורת מימון הפרויקט ועוד.

דו"ח זה משמש לא רק יזמים אלא גם בעלי זכויות בקרקעות.
זהו כלי קריטי, כחלק משלב קבלת ההחלטות, החושף את בעלי הזכויות לשיקולים השונים אשר מונחים על שולחנו של כל יזם בבדיקת העסקה.
ע"י הבנתם של השיקולים השונים בעלי הזכויות רוכשים ידע רב אשר יתרום להם רבות במהלך המשא ומתן המתבצע עם גורם כזה או אחר.

יתרון נוסף אשר כלי זה מספק הוא היכולת לזהות מראש כשלים צפויים שעלולים להתרחש במהלך הפרויקט אם זה מבחינה תזרימית ואם זה מבחינת רווחיותו עקב תחשיב מוטעה.

הדו"ח מכיל בין היתר:
 
 • היקף הכנסות הפרויקט (כולל תמהיל דירות ושווי)
 • תקציב עלויות הבניה הישירה
 • תקציב היועצים השונים
 • בחינת חלופות מימון שונות ועלויותיהן
 • הערכת מיסים, אגרות והיטלים
 • היקף ההון העצמי 
 • סעיפי הנהלה ושונות (כגון ביטוחים, פיקוח הנדסי ועוד)
   
*כל דו"ח מכיל בתוכו מדדים ופרמטרים הבודקים רגישות לשינויים אפשריים בשוק.
בנוסף, עבור בעלי הזכויות בקרקע:
 • בדיקת אופטמליות תמהיל הדירות והמפרט
 • בחינת דירות התמורה/ התמורות
 • העמקת ההסבר על הסעיפים השונים ומשמעויותיהם
 • בחינת אפשרותו של היזם לעמוד בהתחיבויותיו
 • בדיקת התכנות לשיפור ההצעה
לשיחת יעוץ חינם חייגו עכשיו 076-540-4967