השירותים שלנו

ניתוח הצעות 

בחינת הצעה להתקשרות בקומבינציה / מכירה

ניתוח סל זכויות הבניה, בניית דו"ח זכויות, קידום תכנון, תב"עות והיתרים

בחינה אדריכלית
ליווי בעלי הזכויות

המודל הרב שלבי לליווי בעלי הזכויות בקרקע בעסקאת מכירה/  קומבינציה/ יזמות עצמית

פיקוח הנדסי

פיקוח בניה עליון לאורך כל חיי הפרויקט

ניתוח ישימות כלכלית

ניתוח כדאיותו הכלכלית של הפרויקט מנקודת מבטו של היזם