קבלת מידע מאת המוכר בעסקת רכישת דירת יד שניה​

במידה ואתם מעוניינים לרכוש דירת יד שנייה מאדם פרטי (לא מקבלן) או למכור דירה, כדאי שתהיו מעודכנים ומודעים לחובת הגילוי שחלה על המוכר בעסקת המכר. במאמר זה נעסוק בכל הנוגע לחובתו של המוכר לגילוי פרטים אודות מצבו של הכנס, כיצד ניתן למנוע מצגים חלקיים ולא מלאים על ידי המוכר ומהן ההשלכות המשפטיות בנוגע לאי הגילוי.
 

ראשית, מומלץ מאוד לבצע בדיקות, על ידי בעלי מקצוע כגון: שמאי מקרקעין, חברת בדק בית וכיוצ"ב על מנת לקבל תמונה מלאה ככל הניתן לגבי מצבו של הנכס הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס. הצורך בקיום בדיקות כאמור נובע בין השאר מהחזקה המשפטית שהיתה נהוגה לאורך השנים לפיה "יזהר הקונה", דהיינו האחריות לביצוע כל הבדיקות הנדרשות מוטלת לפתחו של הקונה. בשנים האחרונות אנו עדים למגמה לפיה בית המשפט "מחליש" בפסיקותיו את חזקת "יזהר הקונה" ומטיל על המוכרים חובות מוגברות לגילוי עובדות מהותיות בקשר לנכס גם אם אלו לא עלו כממצאים בבדיקות הקונה.

 

פסק דין שניתן לאחרונה (פס"ד 16709-06-09 שחר נ' אלקרס, פסק הדין מיום – 28.11.15)  דן בסוגיה זו:

 

קונים של דירה אשר הבחינו בתקלות חמורות בבית שכללו – ריצוף עקום, בעיות ניקוז, שיפועים רבים אשר בעת שטיפה גורמים להצפה ועוד, פנו אל החברה הקבלנית שאחראית על בניית הבניין, ונדהמו לגלות כי בני הזוג שמכרו להם את הדירה היו מודעים לבעיות אלו, פנו בזמנו לחברת הבניה, ואף יתרה מכך, קיבלו פיצויים כספיים עבור תקלות אלו וחתמו על כתב ויתור וסילוק אשר מונע מהם לבוא בטענות עתידיות לחברה הקבלנית.
 

כאשר בא בית המשפט לנתח את המקרה, הוא קובע כי במצב הדברים האמור, אין ספק כי הקונים היו מודעים לליקויים ומעבר לכך גם בבחינת מבחן האדם הסביר היה עליהם לדעת אודות הליקויים ומחובתם לגלות זאת לקונים כבר בשלב המו"מ.

היות שבהסכם המכר שנחתם, הצהירו המוכרים כי לא ידוע להם על פגם או ליקוי כזה או אחר בדירה, הרי שמצג זה הינו שגוי ולוקה בחוסר תום לב. בסופו של ההליך, פסק בית המשפט כי על המוכרים לפצות את הקונים בסך של 100,000 ש"ח.
 

לסיכום, כאשר באים במגעים לרכישת דירה, יש לשים דגש מיוחד על נושא המצגים לעניין ליקויים וחריגות בניה, גם מצד המוכר וגם מצד הקונה.לשיחת יעוץ חינם חייגו עכשיו 076-540-4967