פיקוח הנדסי

תחום הבניה בכלל וענף הבניה הרוויה למגורים בפרט, מאופיינים בטכנולוגיות בניה שבמהותן הבסיסית- לא השתנו בצורה דרסטית ביחס להתקדמות הטכנולוגיה בענפים השונים.
תחום זה מכיל בתוכו כשלים רבים.
בעיה מספר אחת בכשלי הבניה נובעת מבעיות רטיבות המהוות 34% מכלל הכשלים בפרויקט.
הבעיה השניה בהיקפה היא תכנון שגוי המהווה 30% מכלל הכשלים.

פיקוח הבניה הינו אבן דרך הכרחית בתהליך תכנון וביצוע הפרויקט.
עקב מורכבותו הרבה של ענף הבניה, יש צורך בעין בוחנת נוספת אשר שומרת על האינטרס הבלעדי של מזמין העבודה (בעלי הזכויות בקרקע / היזם).
העזרות במומחה בעל נסיון רב יכולה לא רק לתת פתרון מקצועי לבעיה אשר צפה אלא לעתים אף למנוע כשלים עתידיים ע"י הכוונה נכונה כבר משלבי התכנון הראשוניים בפרויקט ועד שלב מסירת הדירות.

בפרויקטים בעלי היקף עבודה רב ישנו צורך במפקח בניה לא רק מטעם קבלן הביצוע אלא גם מטעם היזם.
במקרים מסוימים בהם בעלי הזכויות בקרקע התקשרו בעסקת קומבינציה (והם אינם מזמיני העבודה של הקבלן) יש צורך בפיקוח עליון מטעמם. לעתים לאורך כל חיי הפרויקט ולעתים רק בשלב התכנון ובשלב מסירת הדירות.

תפקידיו של מפקח הבניה (כשליח בעלי הזכויות):
 
 • לבחון את טיב המפרט הטכני שהוצע לדירות התמורה
 • לזהות כשלים מוקדמים כבר בשלבי התכנון הראשוניים
 • לחסוך בעלויות הבניה ע"י הצעת פתרונות יצירתיים בשלבי התכנון
 • לוודא כי כתבי הכמויות חופפים בהיקפם את התוכניות
 • לוודא שהתחיבויותיו של היזם מקבלות ביטוי בתוכניות המוגשות לרשות המוניציפלית
 • לוודא תאום בין דרישות הרשות לבין הביצוע בפועל
 • להתריע על כל מקרה של תקלה או כשל בבניה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט
 • לוודא כי כל ליקוי שזוהה- טופל
 • להתריע על חריגה צפויה בלוח הזמנים של התקדמות הביצוע לכל הגורמים המעורבים בפרויקט
 • לוודא כי אין חריגה ממסגרת תקציב הפרויקט
 • לוודא כי הבניה נעשית בהתאם לדרישות בפועל ולתקנים השונים
 • לתעד את כל שלבי הבניה
 • לוודא את תקינות המוצרים השונים בשלב הגמרים
 • לוודא שהמפרט הטכני שהובטח אכן סופק בפועל
 • לסייע לבעלי הזכויות בקרקע במקרה של תביעה עקב כשלים אשר נוצרו במהלך הבניה ולהעיד במקרה הצורך בבית המשפט
 • להיות נוכך בשלב מסירת הדירות 
לשיחת יעוץ חינם חייגו עכשיו 076-540-4967